You are here

Kaipainen, Anu

 
Namn
Kaipainen, Anu
Biografiska uppgifter
Anu (Aune) Helinä Kaipainen, född Mustonen

Föräldrar: merkant Signe Julia Sjöblom och hemslöjdsskola föreståndare Johan Emil Mustonen (2. äktenskap)
Make: med.lic. Osmo Ensio Kaipainen (avliden 1985), föräldrar Viktor Kaipainen och Liisa Miettinen.
Barn: Jouni Ilari (56), Petri Osmo (58) ja Marko Juhana (63)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Konkka, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Rekola, Mirkka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  kvinna
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1969
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kilpi, Eeva(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Södra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Laulajainen, Leena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  modersmålslärare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Är samma som
  Laulajainen, Leena, arvostelija
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Yrke
  författare
 • Donner, Jörn(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Koivisto, Sesse(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kostamo, Eila(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  kvinna
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Kirstinä, Väinö(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1970
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 •