You are here

Kaipainen, Anu

 
Namn
Kaipainen, Anu
Biografiska uppgifter
Anu (Aune) Helinä Kaipainen, född Mustonen

Föräldrar: merkant Signe Julia Sjöblom och hemslöjdsskola föreståndare Johan Emil Mustonen (2. äktenskap)
Make: med.lic. Osmo Ensio Kaipainen (avliden 1985), föräldrar Viktor Kaipainen och Liisa Miettinen.
Barn: Jouni Ilari (56), Petri Osmo (58) ja Marko Juhana (63)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Konkka, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  kvinna
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Rekola, Mirkka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1969
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kilpi, Eeva(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Södra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Laulajainen, Leena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Laulajainen, Leena, arvostelija
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  modersmålslärare
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Donner, Jörn(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Koivisto, Sesse(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  kvinna
 • Kostamo, Eila(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kirstinä, Väinö(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1970
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 •