You are here

Larni, Martti

 
Namn
Larni, Martti
Källor och hänvisningar
Kotimaisia sotakirjailijoita. Toim. Kari-Otso Nevaluoma. BTJ, 2001.
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Turja, Ilmari(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  kåsörer
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  journalister
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Olli(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  kåsörer
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  journalister
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Nummi, Lassi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Är samma som
  Kangas, Jukka
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  kåsörer
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  kåsörer
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  kåsörer
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Warburton, Thomas(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  journalister
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Kurjensaari, Matti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Kön
  man
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  journalister
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Är samma som
  Harkko, Saku
 • Yrke
  kåsörer
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Kuusi, Matti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Kön
  man
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  kåsörer
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Haavio, Martti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  kåsörer
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  journalister
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  barnboksförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Mustapää, P.
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Pulla, Armas J.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Är samma som
  Rainio, Leo
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  kåsörer
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  man
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  barnboksförfattare
 •