You are here

Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Rohas, Eeva(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Född
  1982
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Kekkonen, Helmi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  journalister
 • Född
  1982
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Itkonen, Juha(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Källor och hänvisningar
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Vuola, Sinikka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Pris, utmärkelser
  Kalevi Jäntti-priset: 2007
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  journalister
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Raittila, Hannu(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  kolumnister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Nopola, Sinikka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  journalister
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  kolumnister
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Amnell, Anna(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Pekkarinen, Pirkko
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  kolumnister
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Tapola, Katri(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Södra Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Är samma som
  M. E. Kuusi
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Tuuri, Antti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Södra Österbotten
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  författare
 • Malkamäki, Sari(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Södra Österbotten
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 •