You are here

Aho, Juhani

 
Namn
Aho, Juhani
Alternativt namn
-ah-
A.
Alma Valkonen
Brofeldt, Johannes
Eero
Ent. sanomalehtimies
J. S-n
J.A-o
J.A.
J.S-nen
Jussi
Panu
Sissi
Timo
Tuomas
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
Nationalitet
Landskapsområde
Upphovsman
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Biografiska uppgifter
Juhani Aho, urspr. Johannes Brofeldt
f. 11.9.1861 i Lapinlax
d. 8.8.1921 i Helsingfors

Juhani Aho har kallats för den första professionella författaren på finskt håll. Under sin ca. fyrtio år långa karriär företrädde han flera olika litterära strömningar, från realism till naturalism och tidig modernism. Till hans roller hörde den som folklivsskildrare, naturlyriker, skarp polemiker, skildrare av den nya teknologins brott mot idyllen, reseskribent och författare till brett upplagda historiska romaner. Hans tidiga modernistiska kortroman Yksin (1890, Ensam, översatt till svenska 1891), väckte upprörda känslor i samtiden med sina skildringar ur bordellmiljö. Aho förnyade även den finska novellgenren genom att utveckla en ny typ av noveller som han kallade spånor (fi. ”lastuja”). Han var också en förnyare som finsk dagstidningsskribent. Tack vare sina många arbetsuppgifter blev Aho även en betydelsefull påverkare inom kulturpolitiken.

(Klassikerbiblioteket)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Pakkala, Teuvo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1800-talet
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1890-talet
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1880-1889
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  realism
 • Jotuni, Maria(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1915
 • Födelseort
  Kuopio
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Är samma som
  Haggrén, Maria
 • Larin-Kyösti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1890-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1901
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  barnboksförfattare
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1914
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1800-talet
 • Yrke
  författare
 • Behm, Oscar(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1890-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  realism
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  1880-1889
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  journalister
 • Zilliacus, Konni(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1890-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Kön
  man
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1899
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Yrke
  översättare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1800-talet
 • Koskenniemi, V. A.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Yrke
  översättare
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1915
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Franska
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1907
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Upphovsmannens språk
  danska
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Talvio, Maila(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1890-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1907
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  norska
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Leino, Eino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1890-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  översättare
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1901
 • Kön
  man
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1914
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Lybeck, Mikael(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1890-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1800-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1901
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  realism
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Leino, Kasimir(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1890-talet
 • Publikationernas årtionden
  1800-talet
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1901
 • Publikationernas årtionden
  1880-1889
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 •