You are here

Baltzar, Veijo

 
Namn
Baltzar, Veijo
Biografiska uppgifter
Veijo Baltzar föddes i en bastu i Kuopiotrakten. Balzar började skriva redan vid unga år. I början av 60-talet flydde han från hembygdens misär till Helsingfors. Där upptäcktes den unga mannens begåvning och han kallades författare, trots att han ännu inte hade publicerat någonting. Debutromanen Brännande väg (Polttava tie) väckte stor uppståndelse då den publicerades 1968. För första gången hade en medlem i det romska samfundet gläntat på dörren till den egna kulturens hemligheter.

Veijo Baltzar levde sin barndom i en starkt familjecentrerad kultur. Till familjen hörde förutom föräldrarna och barnen också mor- och farföräldrar, farbröder, morbröder, fastrar, mostrar, svärdöttrar, svågrar och kusiner. De intensiva relationerna mellan familjemedlemmarna gjorde att barnen i familjen växte upp med en stark romsk identitet och moraluppfattning.
Baltzar har levat och arbetat i fyrtio år bland majoritetsbefolkningen. Baltzars starka romska kulturella bakgrund och identitet och djupa kännedom om majoritetsbefolkningens kultur har gett honom möjligheten att se dessa båda världar ur ett starkt kritiskt perspektiv.

Förutom sitt litterära verk har Baltzar jobbat bl.a. som journalist, bildkonstnär, manuskriptförfattare, lärare och teaterregissör. År 1981 grundade han en romsk teater i Finland, Drom. År 2002 blev han ordförande för den internationella romska författarföreningen IRWA som grundades i Finland (www.romaniwriters.com).

pris: Teatercentrum rf:s årliga pris Vuoden teatteriteko (Årets teaterdåd) 1981
Kuopio läns konstkommissions pris 1992
Rautalampi kommuns kulturpris 1992
Hederspris i den internationella tävlingen för romsk konst "Amico Rom"
Lanciano, Italien, 1999 (Thém Romano, Europakommissionen, René Descartes universitetet i Paris)
Arvo Turtiainens litteraturpris 2002

intressen: Jag har inga speciella hobbyn, allt i livet intresserar mig. Som t.ex. kroppskultur och en hälsosam kost. Jag äter inte lamkött eftersom det är så fett. Grönsaker äter jag med måtta. Jag fäktar, boxar, joggar går till gymet och på yoga. Jag avsäger mig fula saker, tänker bara vackra tankar. Alla årstider passar mig. Kvinnor är vackra bara om de själva tycker att de är vackra. Männen är vanligtvis fula för de är alldagliga och lider av mindervärdighetskomplex. Jag råkar vara ett undantag. Som ovan sagts så så sysslar jag också med hjärnyoga. Till den hör att förtala andra människor, men jag är ändå inte som en östfinsk tjur som stångar dig i ryggen.

Bibliotek är ställen som jag bara passerar eftersom där är så tyst. Jag pratar alltid med hög röst då jag är en rom med bra självkänsla. På sådana ställen som bibliotek blir man alltid nedtystad. Dessutom har jag inga glasögon. Men trots min kritik så hör biblioteken ändå till de viktigaste platserna i världen eftersom man där kan hitta en roman av Veijo Baltzar.
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Hotakainen, Kari(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Rautalampi
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  journalister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Niklander, Hannu(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Högfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Hemort eller -orter
  Karkkila
 • Kön
  man
 • Yrke
  diktare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  journalister
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  manusförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kön
  man
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nummi, Lassi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Är samma som
  Kangas, Jukka
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Kirstinä, Väinö(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  lärare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  journalister
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Etto, Jorma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Finlands Dramatikerförbund rf
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Rossi, Matti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Rautalampi
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Är samma som
  Kokko, Olavi
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  man
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Haavikko, Paavo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Yrke
  dramatiker
 • Är samma som
  Lieksman, Anders
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  manusförfattare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  man
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 •