You are here

Sammalkorpi, Virve

Laddning av bildfilen
Photograph information
Kuva: Karisto

 
 
Namn
Sammalkorpi, Virve
Alternativt namn
Sammalkorpi, Virve Susanna
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Pris, utmärkelser
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Biografiska uppgifter
till familjen hör make, dotter och en katt arbetar också som copywriter på en reklambyrå i Helsingfors har studerat finska språket som huvudämne och kommunikation som biämne vid Helsingfors universitet, filosofie magister 1993

kandidat till Helsingin sanomats debutantpris 1999 (Sinkkuleikki)
kandidat till Runebergspriset 2003 (Metsän keskellä maja)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Konkka, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Pääskynen, Markku(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Källor och hänvisningar
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Tapola, Katri(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Är samma som
  M. E. Kuusi
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Latvala, Riitta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Är samma som
  Latvala, Riitta S.
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  kvinna
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Katajavuori, Riina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Koivisto, Sesse(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Kön
  kvinna
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Kähkönen, Sirpa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Laulajainen, Leena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Är samma som
  Laulajainen, Leena, arvostelija
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Amnell, Anna(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Pekkarinen, Pirkko
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ravilo, Hilkka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Källor och hänvisningar
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 •