You are here

Sammalkorpi, Virve

Laddning av bildfilen
Photograph information
Kuva: Karisto

 
 
Namn
Sammalkorpi, Virve
Alternativt namn
Sammalkorpi, Virve Susanna
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Biografiska uppgifter
till familjen hör make, dotter och en katt arbetar också som copywriter på en reklambyrå i Helsingfors har studerat finska språket som huvudämne och kommunikation som biämne vid Helsingfors universitet, filosofie magister 1993

kandidat till Helsingin sanomats debutantpris 1999 (Sinkkuleikki)
kandidat till Runebergspriset 2003 (Metsän keskellä maja)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Konkka, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Pääskynen, Markku(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Källor och hänvisningar
 • Katajavuori, Riina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Koivisto, Sesse(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Tapola, Katri(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  M. E. Kuusi
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  kvinna
 • Latvala, Riitta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Är samma som
  Latvala, Riitta S.
 • Kön
  kvinna
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Kähkönen, Sirpa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Laulajainen, Leena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Är samma som
  Laulajainen, Leena, arvostelija
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Amnell, Anna(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Pekkarinen, Pirkko
 • Nationalitet
  finländare
 • Ravilo, Hilkka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Källor och hänvisningar
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 •