You are here

Sammalkorpi, Virve

Laddning av bildfilen
Photograph information
Kuva: Karisto

 
 
Namn
Sammalkorpi, Virve
Alternativt namn
Sammalkorpi, Virve Susanna
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Biografiska uppgifter
till familjen hör make, dotter och en katt arbetar också som copywriter på en reklambyrå i Helsingfors har studerat finska språket som huvudämne och kommunikation som biämne vid Helsingfors universitet, filosofie magister 1993

kandidat till Helsingin sanomats debutantpris 1999 (Sinkkuleikki)
kandidat till Runebergspriset 2003 (Metsän keskellä maja)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Konkka, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Laulajainen, Leena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Laulajainen, Leena, arvostelija
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Pääskynen, Markku(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Källor och hänvisningar
 • Latvala, Riitta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Är samma som
  Latvala, Riitta S.
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Koivisto, Sesse(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Katajavuori, Riina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Tapola, Katri(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Är samma som
  M. E. Kuusi
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kähkönen, Sirpa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Amnell, Anna(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Kön
  kvinna
 • Är samma som
  Pekkarinen, Pirkko
 • Ravilo, Hilkka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Nutida finländska författare
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Källor och hänvisningar
 •