You are here

Tikkanen, Eino

Laddning av bildfilen
Photograph information
Toimittaja ja kirjailija Eino Tikkanen, 1920-luku. Museoviraston kuvakokoelmat.

 
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Jotuni, Maria(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  journalister
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Kuopio
 • Är samma som
  Haggrén, Maria
 • Välisalmi, Heikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Födelseort
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  journalister
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Lampén, Ernst(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Kön
  man
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Wallenius, K. M.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  författare
 • Stenberg, Herman (person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Födelseort
  Kuopio
 • Yrke
  journalister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  man
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Är samma som
  Vuorimaa, Herman
 • Kemiläinen, Lauri(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Dödsort
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Väänänen, Kalle(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Aho, Juhani(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  man
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  författare
 • Puupponen, Simo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Aapeli
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Merenmaa, Martti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Dödsort
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Är samma som
  Nummi, Heikki
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 •