You are here

Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Olsson, Hagar(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Viborg
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Sorvari, Vilho(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Viborg
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Hemort eller -orter
  Viborg
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Bergroth, Kersti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Anger, Arja
 • Är samma som
  Kangas, Verna
 • Kön
  kvinna
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Är samma som
  Tet
 • Är samma som
  Cross, Betty
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Är samma som
  Marck, Mary
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Födelseort
  Viborg
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Är samma som
  Oire, L. K.
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Hagelin, Kersti
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Är samma som
  Reino, Vilma
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Är samma som
  Heino, Mirjam
 • Kähäri, Iris(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Viborg
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Waltari, Mika(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Korppi, Kristian
 • Är samma som
  Rainio, Leo
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Är samma som
  Arne, Leo
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Är samma som
  Ritvala, M.
 • Setälä, Annikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Valtonen, Hilja(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Källor och hänvisningar
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Hämäläinen, Helvi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Är samma som
  Heinä, Annikki
 • Yrke
  författare
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1936
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Pulla, Armas J.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Är samma som
  Rainio, Leo
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Viborg
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 •