You are here

Pekkarinen, Aino


 
 
Namn
Pekkarinen, Aino
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Jotuni, Maria(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  dramatiker
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Haggrén, Maria
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  journalister
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Födelseort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Välisalmi, Heikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Tikkanen, Eino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Födelseort
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  journalister
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Puupponen, Simo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Är samma som
  Aapeli
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Mäntylä, Kyllikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Dödsort
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  dramatiker
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Wallenius, K. M.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Födelseort
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Stenberg, Herman (person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Födelseort
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Vuorimaa, Herman
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Honka, Aaro (person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  dramatiker
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Teini, Eino
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Turja, Ilmari(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  journalister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 •