You are here

Pekkarinen, Aino


 
 
Namn
Pekkarinen, Aino
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Jotuni, Maria(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  dramatiker
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Kön
  kvinna
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Haggrén, Maria
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Födelseort
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Mäntylä, Kyllikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Dödsort
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Wallenius, K. M.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Tikkanen, Eino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Födelseort
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Stenberg, Herman (person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  journalister
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Födelseort
  Kuopio
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Är samma som
  Vuorimaa, Herman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Honka, Aaro (person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Teini, Eino
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Yrke
  dramatiker
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  dramatiker
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Baltzar, Veijo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  dramatiker
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 • Puupponen, Simo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Födelseort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Aapeli
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Merenmaa, Martti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Kuopio
 • Yrke
  journalister
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Är samma som
  Nummi, Heikki
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 •