You are here

Pekkarinen, Aino


 
 
Namn
Pekkarinen, Aino
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Jotuni, Maria(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  journalister
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Haggrén, Maria
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Födelseort
  Kuopio
 • Stenberg, Herman (person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Födelseort
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Är samma som
  Vuorimaa, Herman
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Tikkanen, Eino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Kuopio
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Puupponen, Simo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Är samma som
  Aapeli
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Välisalmi, Heikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Födelseort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Laurila, Vihtori(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Ahlqvist, August(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Oksanen, A.
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Födelseort
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Lehtinen, Tuija(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Yrke
  journalister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Är samma som
  Lehtinen, T. H.
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kivikallio, Kerttu(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Dödsort
  Kuopio
 • Kähkönen, Sirpa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  kvinna
 • Födelseort
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 •