You are here

Pekkarinen, Aino


 
 
Namn
Pekkarinen, Aino
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Jotuni, Maria(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Är samma som
  Haggrén, Maria
 • Födelseort
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Yrke
  dramatiker
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Tikkanen, Eino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Födelseort
  Kuopio
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  journalister
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Puupponen, Simo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Yrke
  journalister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Är samma som
  Aapeli
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Mäntylä, Kyllikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Dödsort
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  författare
 • Wallenius, K. M.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Födelseort
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Stenberg, Herman (person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Vuorimaa, Herman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Honka, Aaro (person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Är samma som
  Teini, Eino
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  författare
 • Baltzar, Veijo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  dramatiker
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Merenmaa, Martti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Nummi, Heikki
 • Dödsort
  Kuopio
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 •