You are here

Parland, Henry

Laddning av bildfilen
Photograph information
Svenska Litteratursällskapet i Finland
Titta på video

 
 
Namn
Parland, Henry
Alternativt namn
Parland, Henry George William
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Utbildning eller examen
Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Biografiska uppgifter
f. 29.7.1908 i Viborg, d. 10.11.1930 i Kaunas, Litauen

Henry Parland har gått till litteraturhistorien som modernistisk författare och litterärt underbarn. Han debuterade som lyriker vid slutet av 1920-talet men hans författarbana avbröts snart av hans tidiga död. Parland var influerad av moderna strömningar så som den ryska futurismen och dadaismen. Moderna fenomen, t.ex. samtidens film och annan populärkultur, motorfordon och storstadslivet har också en framträdande roll i hans verk. Stilmässigt är iakttagande ”nysaklig” skildring av verkligheten och en fragmenterad skildring av t.ex. personer, typiska för Parland. I produktionen, som till stor del är postumt utgiven, ingår förutom lyrik den förvånansvärt moderna romanen Sönder (1929-1930) samt essäer och kortprosa. Tidigt påverkad av den ryska formalismen som starkt betonade det specifikt litterära i skönlitteraturen, företrädde han också en för sin tid ovanligt modern konstuppfattning. Parlands verk upplevs fortfarande som fräscha och moderna av dagens läsare och har översatts till andra språk långt efter författarens levnadstid.

(Klassikerbiblioteket)
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Enckell, Rabbe(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  finlandssvensk modernism
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Grankulla
 • Yrke
  författare
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Diktonius, Elmer(person, författare eller annan upphovsman)
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  finlandssvensk modernism
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Grankulla
 • Olsson, Hagar(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  finlandssvensk modernism
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Zilliacus, Emil(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Är samma som
  Alvik, Johan
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Björling, Gunnar(person, författare eller annan upphovsman)
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  finlandssvensk modernism
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  diktare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  man
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Lybeck, Mikael(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Grankulla
 • Hemort eller -orter
  Grankulla
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Parland, Ralf(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Födelseort
  Viborg
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  man
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Viborg
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Yrke
  författare
 • Mörne, Arvid(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Dödsort
  Grankulla
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Hemort eller -orter
  Grankulla
 •