You are here

Jotuni, Maria

 
Namn
Jotuni, Maria
är samma som
Alternativt namn
Haggrén-Jotuni, Maria
Nix
Tarkiainen, Maria Kustaava
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Upphovsman
Biografiska uppgifter
Maria Jotuni
f. 9.4. 1880 i Kuopio
d. 30.9. 1943 i Helsingfors

Maria Jotuni var en nyskapande prosaist och dramatiker som under 1900-talets första decennier behandlade brännande teman – relationen mellan man och kvinna, ofta ur kvinnans perspektiv. Jotuni har beskrivits som en briljant och kylig satiriker som i sina texter blottar mänsklig råhet. Hennes skildring av kvinnans villkor och vardag präglades av ett klassmedvetet perspektiv som skiljde henne från andra samtida kvinnliga författare. Äktenskapet framställde Jotuni ofta som en affärstransaktion, till följd av kvinnans svaga ekonomiska och politiska ställning. Jotuni är också en förnyare av dialogen och den litterära formen samt författare till en rad klassiska, täta finska noveller, t.ex. novellerna i samlingen Kun on tunteet (1913, sv. När man har känslor). Till hennes mest kända verk hör också romanen Huojuva talo (sv. Ett vajande hus), en för sin tid radikal roman som utgavs först på 1960-talet.

(Klassikerbiblioteket)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Onerva, L.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1928
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1910
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Yrke
  dramatiker
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1911
 • Yrke
  författare
 • Välisalmi, Heikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Födelseort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  dramatiker
 • Tikkanen, Eino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Födelseort
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Aho, Juhani(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  journalister
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1915
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Anttila, Selma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Är samma som
  Andelin, Selma
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Pekkarinen, Aino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  journalister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  dramatiker
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1930
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Wuolijoki, Hella(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Tuli, Felix
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  dramatiker
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Inhemska dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Är samma som
  Tervapää, Juhani
 • Salmela, Marja(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Är samma som
  Jaakkola, Hanna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Talvio, Maila(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 •