You are here

Jotuni, Maria

 
Namn
Jotuni, Maria
är samma som
Alternativt namn
Haggrén-Jotuni, Maria
Nix
Tarkiainen, Maria Kustaava
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Upphovsman
Biografiska uppgifter
Maria Jotuni
f. 9.4. 1880 i Kuopio
d. 30.9. 1943 i Helsingfors

Maria Jotuni var en nyskapande prosaist och dramatiker som under 1900-talets första decennier behandlade brännande teman – relationen mellan man och kvinna, ofta ur kvinnans perspektiv. Jotuni har beskrivits som en briljant och kylig satiriker som i sina texter blottar mänsklig råhet. Hennes skildring av kvinnans villkor och vardag präglades av ett klassmedvetet perspektiv som skiljde henne från andra samtida kvinnliga författare. Äktenskapet framställde Jotuni ofta som en affärstransaktion, till följd av kvinnans svaga ekonomiska och politiska ställning. Jotuni är också en förnyare av dialogen och den litterära formen samt författare till en rad klassiska, täta finska noveller, t.ex. novellerna i samlingen Kun on tunteet (1913, sv. När man har känslor). Till hennes mest kända verk hör också romanen Huojuva talo (sv. Ett vajande hus), en för sin tid radikal roman som utgavs först på 1960-talet.

(Klassikerbiblioteket)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Onerva, L.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1910
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1928
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1911
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Välisalmi, Heikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  dramatiker
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  journalister
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Födelseort
  Kuopio
 • Tikkanen, Eino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Födelseort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Aho, Juhani(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1915
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Anttila, Selma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Andelin, Selma
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Pekkarinen, Aino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  journalister
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1930
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Wuolijoki, Hella(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Inhemska dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Är samma som
  Tervapää, Juhani
 • Yrke
  dramatiker
 • Är samma som
  Tuli, Felix
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Salmela, Marja(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Är samma som
  Jaakkola, Hanna
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kön
  kvinna
 • Talvio, Maila(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 •