You are here

Kallas, Aino

Laddning av bildfilen
Photograph information
[Public Public domain], via Wikimedia Commons

 
 
Namn
Kallas, Aino
är samma som
Födelseort
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Upphovsman
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Olsson, Hagar(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Onerva, L.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  diktare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kön
  kvinna
 • Zilliacus, Emil(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Alvik, Johan
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1927
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Viborg
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Haahti, Hilja(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1890-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Är samma som
  Krohn, Hilja
 • Yrke
  diktare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Anttila, Selma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Andelin, Selma
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Jotuni, Maria(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Är samma som
  Haggrén, Maria
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Bergroth, Kersti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Hagelin, Kersti
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Kangas, Verna
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Är samma som
  Reino, Vilma
 • Födelseort
  Viborg
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Är samma som
  Cross, Betty
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Är samma som
  Tet
 • Är samma som
  Oire, L. K.
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Är samma som
  Marck, Mary
 • Är samma som
  Anger, Arja
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Är samma som
  Heino, Mirjam
 • Yrke
  dramatiker
 • Krohn, Helmi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Är samma som
  Kurki, Anni
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Är samma som
  Setälä, Helmi
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Swan, Anni(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Helsingfors
 •