You are here

Kallas, Aino

Laddning av bildfilen
Photograph information
[Public Public domain], via Wikimedia Commons

 
 
Namn
Kallas, Aino
är samma som
Födelseort
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Upphovsman
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Olsson, Hagar(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Onerva, L.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Zilliacus, Emil(person, författare eller annan upphovsman)
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1927
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Yrke
  diktare
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Är samma som
  Alvik, Johan
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  dramatiker
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Viborg
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Haahti, Hilja(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Är samma som
  Krohn, Hilja
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1890-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Anttila, Selma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Är samma som
  Andelin, Selma
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Jotuni, Maria(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Är samma som
  Haggrén, Maria
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Bergroth, Kersti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Hagelin, Kersti
 • Är samma som
  Marck, Mary
 • Är samma som
  Anger, Arja
 • Är samma som
  Oire, L. K.
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Viborg
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Är samma som
  Reino, Vilma
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Är samma som
  Heino, Mirjam
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Är samma som
  Cross, Betty
 • Är samma som
  Kangas, Verna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Är samma som
  Tet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Krohn, Helmi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Är samma som
  Kurki, Anni
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Är samma som
  Setälä, Helmi
 • Swan, Anni(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 •