You are here

Pynnönen, Aarne


 
 
Namn
Pynnönen, Aarne
Hemort eller -orter
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Pötry, Mauno Olavi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Villmanstrand
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Födelseort
  Villmanstrand
 • Bärman, Raimo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Studieort eller -orter
  Villmanstrand
 • Hemort eller -orter
  Villmanstrand
 • Är samma som
  Karhumies, R. A.
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Matikainen, Pauli(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Villmanstrand
 • Kön
  man
 • Födelseort
  Villmanstrand
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Matikainen, Matti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Villmanstrand
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Villmanstrand
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Kön
  man
 • Arponen, Antti O.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  kandidat i humanistiska vetenskaper
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  man
 • Dödsort
  Villmanstrand
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Maukonen, Seppo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kön
  man
 • Yrke
  lärare
 • Hemort eller -orter
  Villmanstrand
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Varonen, Jouko(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Villmanstrand
 • Kön
  man
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Yrke
  lärare
 • Tuominen, Pirjo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Villmanstrand
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Villmanstrand
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Bruun, Kristiina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Villmanstrand
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Villmanstrand
 • Nevanlinna, Sinikka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Kallio-Visapää, Sinikka
 • Hemort eller -orter
  Villmanstrand
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Villmanstrand
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Är samma som
  Kallio, Sinikka
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 •