You are here

Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Wallenius, K. M.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Födelseort
  Kuopio
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Mäntylä, Kyllikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  dramatiker
 • Dödsort
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Tikkanen, Eino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Kuopio
 • Nummi, Lassi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Kön
  man
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Är samma som
  Kangas, Jukka
 • Korpela, Jorma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  lektorer i modersmål
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Stenberg, Herman (person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  man
 • Nationalitet
  finländare
 • Är samma som
  Vuorimaa, Herman
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Jotuni, Maria(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Haggrén, Maria
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Välisalmi, Heikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  dramatiker
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Suomela, Launo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  ungdomsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Turja, Ilmari(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 •