Lapsuuden lupaus

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1980

Teosarvio

Eila Pennasen viimeaikaiset teokset romaanista Kapakoitten maa (1977) kirjaksikin koottujen kuunnelmien (Äiti ja poika, 1979) kautta aina Lapsuuden lupaukseen saakka liittyvät kiintoisalla tavalla toisiinsa: teemat ja henkilötkin ovat paljolti samat, mutta näkökulman vaihdokset antavat aineistolle uusia sävyjä. Lapsuuden lupaus jatkaa Kapakoitten maasta tutun - kovin monipolviseksi osoittautuvan - suvun ihmissuhteiden analysointia tällä kertaa perusteellisesti kuvattua taustaa vasten. Näkökulma on uuteen elämäntilanteeseen joutuvan keski-ikäisen naisen, Sirkan, mutta keskushahmoksi kasvaa itse asiassa jo edellisessä romaanissa esiintynyt Irma, joka lastensa kuoleman jälkeen on riuhtaissut itsensä maailmasta irti alkoholin ja pillereiden turruttavaan suojaan. Pennasen voimana on taito isoja sanoja kaihtaen, luontevasti ja ikään kuin itsestään selvästi käsitellä suurta teemaa, ihmisen vastuuta toisesta ihmisestä, hänen kykyään auttaa. Uutta on lopun valoisuus: verrattuna vuoden takaiseen Pettäjät-kuunnelmaan Pennanen tuntuu nyt näkevän muutoksen mahdollisuuden edes kajastavan.