Sopan ja kauhan miehet

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1980

Teosarvio

Kevyehkön aikakauslehden pakinoitsijan tulee olla sekä ajan hermolla että hallita kestävämmänkin huumorin taitoa, jotta hän menestyisi tehtävässään. Siksi kokoomateos viikkolehden teksteistä ei enää olekaan yhtä hyvä kuin sen osat. Huonoiksi näitä ei toki saa sanoa: riemastuttavia yksityiskohtia ja oivalluksia on roppakaupalla ja tekijällä on tietynlainen rehevyyden leimaama rennosti kulkeva kerronta. Ajankohtaisuudesta johtuen osa jutuista on kuitenkin jo epäajankohtaisia, mikä tietysti ei ole tekijän vika. Kirjalle on olemassa lukijakunta, joten sitä voidaan pitää tarpeellisenakin.