Agitaattori

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1980

Teosarvio

Ensimmäisessä suomennetussa romaanissaan "Miehet ilman isänmaata" ruotsalainen Per Olov Enquist käsitteli balttilaisten sotilaskarkureiden luovuttamista Ruotsista Neuvostoliittoon vuonna 1946 ja toisessa, "Kevyessä moukarissa", lähinnä 30-luvun työläisurheilua, mutta kirjoittamisen nykyhetki oli kummassakin koko ajan läsnä siinä määrin, että on täysi syy puhua ajankohtaisromaaneista. Sama pätee "Agitaattoriin", jossa suoraan lukijaa lähestyvä kirjailija kommenteillaan kytkee vuoden 1909 Länsipohjan työväenliikkeen kasvukivut 1970-luvulla tapahtuneisiin tehtaiden sulkemisiin, työpaikkojen lopettamisiin. Tuloksena on yksi vahvimpia aikoihin lukemiani romaaneja, fyysisesti lähelle tuleva, kuristava kuvaus vanhan ja uuden murroksessa elävän pohjoisen yhteisön ihmisistä. Suomalaisen (muuten erinomaisesti käännetyn) laitoksen nimi "Agitaattori" on turhan rajallinen, sillä tasaveroisia päähenkilöitä on tuon täysin vailla sankarillisia eleitä nähdyn hahmon lisäksi suuri joukko. Alkuteoksen nimen viittaus tarinaan Bremenin kaupungin soittajista, joille aina oli olemassa jotain parempaa kuin kuolema, viittaa sitä paitsi myös luvassa olevaan, Brasilian pohjoismaista siirtokuntaa käsittelevään jatko-osaan.