Silmä silmästä! Hammas hampaasta!

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

12/1980

Teosarvio

Erkki Hämäläisellä, joka vihdoin on malttanut jättää pois lisänimensä Hyeena, on uudessa kirjassaan muutamia öistä Tukholmaa kuvaavia jaksoja, jotka paljastavat hänessä piilevät tunnelmaa luovan jännärintekijän kyvyt. Kokonaisuus on kuitenkin varsin vastenmielinen: kirjoittaja rakentaa väkivaltaisia tilanteita alkeellisimmankin uskottavuuden unohtaen, ikään kuin vain päästäkseen mässäilemään kuvottavuuksilla. Aikamme todellisuuteen ankkuroituva toimintaromaani ei tietenkään voi peittää näkyvistä väkivaltaa, mutta ei se liioin saa tehdä siitä itsetarkoitusta. Hämäläinen käyttää hyväkseen Iranin muutenkin hankalasti käsitettävää poliittista tilannetta eikä edes pyri auttamaan lukijaa sen ymmärtämiseen, ei puolikotoisen Tukholman-miljöönkään avulla. Siinä hänen syntinsä, eikä se ole vähäinen.