Neljän polven puu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1981

Teosarvio

Juha Vakkurista, joka toisessa kahdesta aikaisemmasta romaanista ja kahdessa raporttikirjassa on käsitellyt Afrikkaa, on kehittymässä yhä omaleimaisempi kirjailija. Romaaneista kolmas, nyt ilmestynyt Neljän polven puu, on jotakin niin erityistä kuin kansainvälinen kotimainen romaani sanan hyvässä ja luontevassa merkityksessä: suomalaisten suhdetta Afrikkaan on tosiaan perusteltua lähteä jäljittämään lähetystyön sukupolvesta, ja sen tämänhetkistä vaihetta kuvastaa hyvin romaanin neljännen polven edustaja, toimittaja. Kertoja on kolmannen polven mies, lehtori jonka Afrikka-aiheinen väitöskirja on jäänyt kesken, ja väliin kuuluu vielä häntä ja lähetyssaarnaajaa yhdistävä sosialistinen kirjakauppias, tilapäiskustantaja ja ilmeisesti kirjoittajakin. Hänen nimiinsä lopulta sijoittuvat kuningas Nenimhin mietteet ovat kirjallisena saavutuksena Vakkurin tähän asti upeinta työtä. Mutta myös kirjan rakenne on luja, ja kun vielä henkilösuhteet toimivat huomattavasti paremmin kuin hiukan keinotekoiselta ja täyteen ahdetulta tuntuneessa Afrikkalaisessa iltapäivässä (1978), uusi romaani on kaikkiaan hyvin kiintoisa kokemus.