Maailman virrassa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1981

Teosarvio

Laaja romaani on Marja-Leena Mikkolan tähänastinen pääteos jo senkin vuoksi, että hän siinä pääsee käyttämään hyväkseen monipuolisen kirjailijanlaatunsa useita eri tasoja yhdellä kertaa. Teemoista päällimmäinen, työväenliikkeen lähihistorian vaikutus nykyhetken ihmisiin, on tuttu jo hänen aikaisemmista teoksistaan, mutta nyt se läpäisee hyvin kunnianhimoisesti rakennetun kokonaisuuden. Paljolti lähettämättömien kirjeiden varaan perustuva romaani tekninen ratkaisu on uhkarohkea mutta toimii siitäkin huolimatta, että se ei suoranaisesti saata ihmisiä vastatusten - jännitteitä syntyy, kun kirjeiden eräänlaiseen sisäiseen monologiin liitetään oivaltavasti havainnoituja tilanteita ja reaktioita. Erityisen kehittynyt tässä romaanissa on Marja-Leena Mikkolan taito luoda vivahteikkaita kuvia keskenään hyvin erilaisista henkilöistä - hiukan keinotekoiseksi jää vain murretta puhuva psykiatri, jonka osuus yhden keskeisen aiheen, suljettujen laitosten ja eristettyjen ihmisten, kannalta silti on tärkeä tällaisenakin. - Kaikkineen Maailman virrassa on yltäkylläisen runsas romaani, jossa aikalaisuus, historia ja fantasia yhdistyvät jännittävällä tavalla.