Älä tunne minua

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1976

Teosarvio

Pauli Murtomäen kirja on dokumentti erittäin vaikeasta aiheesta, yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytyneistä tai ajautuneista alkoholisteista. Keskushahmona on Erkki Maunu, jonka Murtomäki on tuntenut hyvin ja jonka Toini Havun kanssa 1971 radiossa käymä keskustelu on kokonaisuudessaan liitetty kirjan loppuun. Murtomäki ei pyri itse selittämään mitään, ja vaikka Maunu onkin ollut ilmeisen tarkkanäköinen oman tilanteensa arvioitsija, hänenkin tulkintansa vaihtelevat hetken ja ilmeisesti myös kuulijoiden mukaan. Itse hän piti keskeisenä ongelmanaan ulkopuolisuuden, pelon ja riittämättömyyden tuntoja, ja hänen omista puheenvuoroistaan erottuu mahdollisesti juuri noiden ominaisuuksien pohjalta kasvavaa varuillaanoloa, kriittisyyttä. Valmiit selitysmallit ja hoitotavat eivät hänelle kelvanneet, ja hän oli herkkä vaistoamaan niin epäaitouden kuin senkin mitä hän epäili epäaitoudeksi. Hänen eri yhteyksissä esittämissään ajatuksissa on ristiriitaisuuksia, jotka ovat kiintoisia juuri sellaisinaan, kommentoimattomina. Tämän dokumentin vahvin puoli onkin kysyminen; vastauksen etsiminen jää lukijalle.