Maan veri

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1988

Teosarvio

Sanon seuraavilla riveillä mitä sanon, Heikki Turusen nyt ilmeisesti päätökseensä ehtinyt viiden romaanin sarja on yhdeksässä vuodessa kasvanut yhdeksi rakenteenmuutoksen keskeiseksi kirjalliseksi dokumentiksi, joka vahvimmissa jaksoissaan myös ihmiskuvauksen tasolla näytti taivaan merkit pitkän realistisen proosan vierastajillekin. Maan veri on parhaimmillaan silloin kun Turunen kertoo sodanjälkeisen raivauskauden synnyttäneen pohjoiskarjalaisen Hupelin tilan lopusta, maiden myynnistä ja rakkaiden lehmien teurasautoon taluttamisesta. Pulmana kuitenkin on se, että tämä viimeinen romaani pyrkii ensisijaisesti olemaan jo aikaisemmissa osissa keskeiseksi nousseen Heino-pojan kehitystarina: se linja etenee hysteeris-romanttiselle kielen vyöryttelyn tasolle ja jättää omituisen paljon kertomatta ajattelen ennen muuta Heinon armeija-aikaa, jonka Turunen selvittää suunnilleen yhdellä virkkeellä. Etäältä katsoen uskon enemmän Hupelin ihmissuhteisiin kuin niihin koukeroihin, joihin Heino inhoisasti kuvaamassaan kaupungissa - urbaanissa Joensuussa - sotkeutuu. Ohivilahtavien ihmisten kuormaaminen kaikenkertoviksi tarkoitetuilla adjektiiveilla ja substantiivien suosiminen verbien kustannuksella raskauttavat päätösosaa niin kuin sen edeltäjiäkin. Jupinoistani huolimatta pidän kuitenkin tätä hyvin epätasaista romaani-sarjaa kokonaisuutena teoksena, jota tuskin sosiaalihistorioitsijatkaan voivat syrjäyttää. Monelle yhteiskunnallisen murroksen kokeneelle se kirjallisista ylilyönneistään huolimatta on varmasti aidon samastuksen lähde.