Armas aika

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1977

Teosarvio

Claes Andersson tutkii romaanissaan kiehtovaa aihetta, yleisen ja yksityisen eli poliittisen ja henkilökohtaisen tason osuutta nuoren vasemmistoälymystön toiminnassa. Sääli vain, että ne henkilöt, joiden varassa teeman käsittelyn pitäisi edetä, jäävät jotenkin rankomaisiksi: heidän suhteensa toisiinsa ja varsinkin työhönsä välittyvät paljolti ikään kuin maininnanomaisesti, ja pitkät, isoilla kirjaimilla ärsyttävästi tähdennetyt keskustelut kaipaisivat rinnalleen - osaksi tilalleenkin enemmän tilanteita ja yhteyksiä hahmottavaa aineistoa. Tuollaisia teoriaa elävöittäviä jaksoja romaanissa toki on, ja ne myös jäävät väkevimmin mieleen, mutta kokonaisuudesta ei tule niin todistusvoimaista kuin Anderssonin ideoiden ja oivallusten perillemenon kannalta olisi suotavaa. Voisi ehkä sanoa että hänellä on niin paljon sanottavaa ja näytettävää, ettei se mahdu tämän romaanin liian suppeisiin kehyksiin.