Naisrooli

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1976

Teosarvio

Naisrooli on Kinnusen kahden edellisen vahvan romaanin tavoin kuin isosta järkäleestä lohkaistu, rosoinen ja painava. Kinnunen rakentaa kokonaisuutta aivan omalla tavallaan paljolti vuoropuhelun varassa, ja lukijan on nähtävä hiukan vaivaa asioiden yhteen liittämisessä. Tuon vaivan näkee kuitenkin mielellään ja uteliaana, siksi voimakas Naisroolinkin ilmaisun ja ihmiskuvauksen jännite on. Naisroolin avioliittokuvauksessa on hurjuutta, jonka vertailukohteeksi muistan vain Jotunin. Kirjan yleispätevyyttä tapailevalla nimellä on sikäli katetta, että vaikka Kinnunen ei irrotakaan keskushenkilöään Annamaria sen enempää kuin tämän miestä, eläkeikää samalla kertaa odottavaa ja pelkäävää kansakoulunopettajaa Valtteria, minkäänlaisiksi tyyppitapauksiksi suurennuslasin alle, tarjolla on runsaasti aineistoa roolienkin tutkimiselle. Etevän yksilökuvauksen ohessa Naisrooli piirtää taustalle niin koululaitoksen kuin kyläyhteisörikin murrosta oikein kiinnostavasti, ja kaiken muun hyvän lisäksi monet jaksot ovat kaikessa groteskiudessaan aivan huikeita.