Lehtori Liljeberg

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1970

Teosarvio

Epäpätevä oppikoulunlehtori havahtuu eräänä päivänä näkemään koulun kasvatustehtävän aivan uudessa valossa ja tämä johtaa lievään ristiriitaan perinteellisiä arvoja kannattavan rehtorin kanssa. Kirja on puheenvuoro koulusta käytävään keskusteluun, tosin yksityistapausta tarkasteleva, mutta sellaisenakin se antaa ajatuksen aihetta. Pikkukaupungin ja opettajainhuoneen sisäänlämpiävä ilmapiiri on terävästi kuvattu.