Hyvästijättö Lintukodolle

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1934

Teosarvio

Sisältää lahjakkaan kirjailijamme Joel Lehtosen jälkeenjättämiä runoja, joita hän viime aikoinaan kirjoitti kuolemaa ajatellen ja, kuten kokoelman nimi osoittaa, tahtoen sanoa jäähyväiset kaikelle sille, joka hänelle oli rakkainta tässä elämässä. Erityisen tehokkuuden ja vaikuttavuuden antaa runoille niiden välitön, koruton, harras ja sydämellinen muoto ja sävy. Vaikutus, minkä teos ymmärtävään lukijaan jättää, ei ole tavallisen kirjan.