Kalevipoeg

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1958

Teosarvio

"Kalevipoeg", joka on Reinhold Kreutzwaldin pääteos ja veljeskansamme kirjallisuuden ensimmäinen merkittävä runotuote, ilmestyi sata vuotta sitten. Sen vaikutus Viron kulttuurielämään oli hyvin huomattava, ja sen kansallinen merkitys on ollut suuri. Voimme iloita heimokansamme eepoksen suomeksi ilmestymisestä. Eritoten ne, joille Viron ja oman kansamme välinen läheinen yhteistoiminta on ollut kansamme välinen läheinen yhteistoiminta on ollut kallis asia, tutustuvat tähän sankarieepokseen suurta mielihyvää tuntien.