Sivuhenkilö

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1954

Teosarvio

Tekijä tuntee mm. psykologian ja psykiatrian perin pohjin ja on varsin perusteellisella tavalla sovelutanut tietojaan romaanin puitteisiin. Tältä kannalta katsoen romaani on kiintoisa, vaikka taide onkin kärsinyt tieteen puristuksessa. Romaanin tapahtumat on sijoitettu Tukholmaan, ja psykoanalyyttis-kirjallisen kuvauksen kohteena on erään taiteilijan säröinen sielun- ja muukin elämä.