Lääkärin valinta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

11 / 1970

Teosarvio

Slaughter, Frank G.: Lääkärin valinta.

Slaughter on tässä jälleen palannut myynnillisesti menestyksekkäimpään aihekenttäänsä, nykyamerikkalaiseen suursairaalaan, jossa kirurgisten merkkitekojen ohella käydään taistelua vallasta, rahasta ja menestyksestä. Teos on niin uutta tuotantoa (1969), että keskeisteemoihin on jo ennättänyt elinsiirtojen ongelmakin noinikään vain pinnalta pitäen ja populaaritietoa jaellen - mitähän tuosta ammattimiehet arvelisivat. Jälkitunnelma romaanista on suunnilleen sama kuin sairaala-aiheisen sarjafi!min päätyttyä televisiossa.