Kuparirahaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1969

Teosarvio

Martti Joenpolvi on kirjoittanut joukon alakuloisia novelleja ihmisistä, jotka ovat vieraantuneita ja voimattomia, keski-ikäisiä ja rakkaudettomia. Useassa novellissa on kysymys nuoria kohtaan tunnetusta kateudesta, joka voi sävyttyä yhtä hyvin houkutukseksi kuin kaunaiseksi torjunnaksi. Ratkaisut jäävät korvikkeiksi, epätoivoiseksi takertumiseksi itsepetokseen tai aggressiivisuuteen. Kammottavaa on, että Joenpolvi kokee keski-iän kohtaavan nämä ihmiset jo kolmenkymmenen vaiheilla; lannistavaa se, että moneen muuhunkin kuin ensimmäisen novellin päähenkilöön sopii Joenpolven luonnehdinta ihmisestä, joka ei tunne epäviihtymystä yhteiskunnassa vaan maailmassa. Tällaisten ihmisten havainnoitsijana Joenpolvi on herkkä, mutta jotain heidän lamastaan tuntuu jäävän itse hahmottamistapaankin. Muutaman kerran Joenpolvi kyllä vapautuu: vasemmistopoliitikkoa käsittelevässä novellissa ironia tuo mukaan uuden ulottuvuuden, ja pelkästä käsiä levittelevästä masennuksesta eroaa myös viimeinen sikermä.