Kosken jälkeen suvanto

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1979

Teosarvio

Koivisto, Ilkka: Kosken jälkeen suvanto. Runoja.

Monipuolisuusmies Ilkka Koivisto on monipuolinen runoissaankin, tosin ennen muuta hän on maailmanparantaja ja luonnontieteilijä. Hän on näkemyksissään mukavan välitön ja saarnailee leppeästi, joten kyllä näitä säkeitä mieluisasti lukee ajattelematta ja vertailematta tekijää ns. suuriin runoilijoihin. Saahan toki tällaista heräterunoutta olla, ja sopii siitä lukijan monin kohdin opikseenkin ottaa.