Ensi rakkaus

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1971

Teosarvio

Beckett, Samuel: Ensi rakkaus.

Tämä normaaleja elämänmuotoja kaihtavan nuoren miehen tajunnanvirtamonologi lienee kirjoitettu jo v. 1945, vaikka se Ranskassakin on julkaistu vasta äskettäin. Sen ahdistunut ja ihmisen perustuntoihin pelkistetty tunnelma on Beckettille luonteenomainen, mutta itse kerrontatavaltaan se on avoimempi ja ehkä siten helppolukuisempi kuin myöhemmät teokset. Lisäksi siinä tapaa Beckettin näytelmien pohjavireenä olevaa yrmeää ja osin groteskia huumoria, joka rikastaa sen sävyjä. Ensi rakkaudesta ei tavanomaisessa merkityksessä ole kysymys, koska poika ei siihen poikkeuksellisuuttaan edes kykene vaan pelästyy ja pakenee, vaikka jääkin kaipaamaan naisen asunnon nurkkaan rajaamaansa turvan tyyssijaa.