Vierailu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1978

Teosarvio

Elio Vittorinin Vierailu on yllättävä käännös tulokas, maineeltaan vakiintunut Italian 3D-luvun proosan edustaja. Kuitenkin luen sitä hiukan outona ja pahoitellen - nyt jos koskaan olisi kustantajan suonut tarjoavan esi- tai jälkipuheessa hieman enemmän ympärystietoa siitä, miksi kirjan asema on niin vahva. Hakuteoksen lakoninen maininta, jonka mukaan fasistihallitus keskeytti ensimmäisen painoksen levittämisen 1939, auttaa tietysti aavistelemaan, mistä kirjoittajan kovin viittauksenomaiset ratkaisut osaltaan saattaisivat johtua, ja lisävalaistusta tarjoaa toinen vuosiluku, 1941, jolloin romaani lopulta pääsi ilmestymään. Vittorini, sosialisti, on ilmeisesti joutunut paljolti naamioimaan näkyään siitä, kuinka maailmaa on loukattu, kirjallisesti sinänsä vaikuttavan mutta melko salamyhkäisen proosarunon muotoon; tätä tulkintaa tukee myös hänen ironinen loppukommenttinsa. Takakannen viittaus neorealismiin ei tästä syystä tunnu aivan oikealta; tarkalle rivien välistä lukijalle tämä Vierailu parhaan antinsa luovuttanee.