Mahdoton radio ja muita kertomuksia

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

11/1986

Teosarvio

Yhdysvaltalaisen John Cheeverin (1912-1982) yli sadasta kertomuksesta on suomeksi ilmestynyt keskeisimmät kokoelmissa Hyvästi, veljeni ja Mahdoton radio. Cheeverin novellien tapahtumat sijoittuvat pääasiassa vauraan tai ainakin hyvin toimeentulevan keskiluokan asuttamiin lähiöihin jonkin suurkaupungin laitamille. Cheever ironisoi, parodioi tavalla, jonka kohdetta meidän on enää vaikea huomata. Siksi jotkin tekstit eivät tunnu kantavan tarpeeksi. Mieleen jäävimpiä oli novelli Uimari, jossa Neddy Merrill päätti uida piirikunnan halki uima-altaiden ketjun läpi kahdeksan mailia Westerhazyiltä kotiinsa. Kuta pitemmälle hän pääsee, sen kammottavampia piirteitä hänen naapureissaan näkyy. Niminovellissa radio muuttuu naapureiden puheen vastaanottimeksi, seinät tuntuvat häviävän ja julkisivun takainen todellisuus näkyy ja kuuluu räikeänä, paljastavana. Aiheiltaan ja kerrontatekniikaltaan vähän pölyttyneitä tekstejä pitää lukea kirjoittamisajankohtaansa vasten