Ratsastus Eedeniin

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1952

Teosarvio

Oiva Paloheimon uusi teos on kuvaus sodassa haavoittuneen (?) luutnantin ratsastuksesta perin epäkristilliseen taivaaseen ja paluusta sieltä eneklitytön seurassa. Teos on vertauskuvallinen ja vaikeaselkoinen. Pelkään sen ikävystyttävän useimmat lukijansa.