Sky Divers

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1984

Teosarvio

Parasta tässä esikoisteoksessa on laskuvarjojääkärien harjoittelun ja heidän saamansa suuren poliittisen tehtävän käytännön yksityiskohtien todentuntuinen kuvaus. Valitettavasti Korhonen on tempautunut antamaan tälle aineistolle niin runsaasti tilaa, että itse juonikuvion ja mikä pahempi henkilöiden kehittely unohtuu sivuseikaksi. Kuitenkin tuossa kuviossa olisi ainesta kansainvälisten muka-dokumentaaristen poliittisten jännäreiden suuntaan: suomalaisen kaksoisagentin paljastuminen Tšekkoslovakian kesänä 1968 uhkaa Suomen ja Neuvostoliiton suhteita, ja suomalainen laskuvarjojääkäriryhmä lähetetään Neuvostoliiton puolelle vaientamaan hänet. Korhonen ei ymmärtääkseni juuri romantisoi itse toimintaa mutta jättää ihmisensä niin etäälle ja niin yksiulotteisesti nähdyksi joukossa, että ulkopuolisen on heistä aika vaikea kiinnostua. En liioin oikein suostu uskomaan sitä että näiden miesten puheissa ei olisi yhtään suvantokohtaa: en minä dialogin karkeudesta kiihdy, väsynpä vain sen jauhavaan muuntumattomuuteen.