Euroopan lapsi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1985

Teosarvio

Kirsti Siraste on valikoinut ja suomentanut puolalaisen pakolaiskirjailijan ja vuoden 1980 nobelistin Czeslaw Miloszin runo-ja eri aikakausilta. Kronologisesti etenevä valikoima (1932-1980) antaa läpileikkauksen Miloszin laajasta tuotannosta. Liettuassa syntyneen runoilijan tiheään vaihtuneet asuinpaikat ja maanpakolaisuus antavat oman leimansa hänen teoksilleen. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että Milosz on sodanjälkeisen Euroopan yhteisten tuntojen kirjaaja. Vaikuttavassa nimirunossa "Euroopan lapsi", joka muodostaa kokoelman selkeän ytimen, hän tulkitsee koko sukupolvensa pettymystä: "Älä rakasta ainuttakaan maata: maat häviävät helposti". Kaiken irrallisuuden keskellä hänen kiintopisteenään on kuitenkin kieli, joka epäilyistä huolimatta on runoilijalle isänmaa ja oman identiteetin rakentaja. Paikoin Milosz on myös melko vaikeaselkoinen: erikielisiä käännöksiä satunnaisesti verraten tuntuu, että osasyynä tähän saattaa olla myös runojen suomentajan valitsema juhlava tyyli.