Vuosirengas 74

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1974

Teosarvio

WSOY:n runsas vuosi sitten aloitteleville kirjoittajille julistaman kilpailun satoa on kerätty vankaksi niteeksi, jonka tasosta päätellen tuloksen on täytynyt olla poikkeuksellisen hyvä. Julkaistavaksi ei ole kelpuutettu yhtäkään tekstiä, jonka mukanaolon perusteet jäisivät arveluttamaan, eikä tavanomaisista kirjoituskilpailujen sormiharjoituksista juuri jälkiä näy. Huomiota herättää tässä kirjassa kuten yleensä viime aikojen kirjallisuudessamme maaseutukuvauksen uusi tuleminen (Risto Antikainen ja Marja Hujala ehkä vahvimmat nimet), samaten kirjoittajien kiinnostuksen suuntautuminen ruotsinsuomalaisiin. Kaupunkiympäristöä ja tehdastyötä taas käsitellään jokusen Ruotsi-katkelman lisäksi vain Veijo Teittisen kylläkin etevässä katkelmassa "Yövuorossa". Laajin osuus, satasen sivua, on annettu Matti-Hugo Hytöselle, jonka kiihkeä koulukoti- ja vankilakuvaus 'Maailma liian lavea' myös jää päällimmäiseksi mieleen. Se olisi ehkä kannattanut julkaista eri kirjanakin ja varata "Vuosirenkaasta" enemmän tilaa muille osanottajille.