Kenkää enolle

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1983

Teosarvio

Myrsky-ryhmä käyttää, itsestään vaarallisen suuria sanoja: sen tähänastisissa teksteissä - Kiima-lehdessä ja nyt julkaistussa antologiassa - on kaikenmoisia ominaisuuksia mutta niukalti juuri myrskyä tai kiimaa. Jäsenet lienevät antinsa vaatimattomuuden huomanneet, koskapa ovat täydentäneet antologiaansa lehti-ilmoituksilla hankitulla uusien kirjoittajien aineistolla, joka täyttääkin tilasta valtaosan. Yhden näytteen perusteella on ennestään tuntemattomien tekijöiden laatua ja lahjakkuutta vaikea määritellä, eikä liioin tekstien perättäin lukeminen ole antoisin mahdollinen tapa niihin tutustua: vaikutelmaksi jää helposti eräänlainen samankaltaisuus, kasvoton luistavuus. Jälleen kerran on syytä perätä novellien julkaisemismahdollisuuksien kasvattamista: luontevimmin ne olisivat paikallaan lehdissä, muun aineiston lomassa. - Kenkää enolle -antologian yli 20 kirjoittajasta on uskallettua mainita ketään erikseen: kiinnitän kuitenkin huomiota Jukka-Antero Elfsbackan ihmiskuvaajan mahdollisuuksiin.