Sinirikko kukkii

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1976

Teosarvio

Aivan äsken iloitsin Kerttu Kastellin kirjasta "Keltaisiksi maalatut kivet" (Akl 2/76), ja nyt on käsillä toinen vähin äänin julkaistu mutta lukemisen arvoiseksi osoittautuva teos. Julia Erastie on luontainen kertoja, ja hänen impressionistisella menetelmällään syntyy kiintoisa kuva Koillismaan rajakylästä 30-luvun puolivälistä välirauhan aikoihin saakka. Keskeiseksi henkilöksi kohoaa lähes satavuotias muori, jykevä hahmo joka ohjailee paitsi oman talon myös koko kylän asioita lähinnä valistuneen itsevaltiaan tapaan. Yhdessä suhteessa muori kuitenkin poikkeaa kirjallisista edeltäjistään: Erastie osaa vaikuttavasti tuoda esiin hänen tarkkanäköisen suhtautumisensa sotaan ja siihen johtaneisiin tekijöihin. Näin rakenteellisesti hiukan höllään kirjaan tulee ryhtiä ja painokkuutta.