Kytösavun aukeilla mailla

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1984

Teosarvio

Aikaisemmin nopeaan tahtiin viisi sotaromaania julkaissut Eino Pietola on siirtynyt ajallisesti vielä etäämmälle ja kuvaa tällä kertaa 30-luvun Oulua keskushahmonaan IKL:ään kuuluva työläinen Hannes. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja pitkälti Pietola onnistuu ne saavuttamaankin: kokonaisajankuva ja ympäristönkuvaus tuntuvat vakuuttavilta ja antavat teokselle tiettyä vanhan kunnon romaanin täyteläisyyttä. Vanhahtavuutta kielteisessä mielessä tuo kirjaan Pietolan kovin tunnepitoinen ja selittelevä kerrontatapa, josta kustantajan olisi suonut puhdistavan pahimmat kömpelyydet ja suoranaiset virheet. Sivuhenkilöistään ja koko kollektiivista Pietola saa enemmän irti kuin Hanneksesta, jonka aatteellinen kehitys eroon ikl:läisyydestä jää hiukan heiveröisesti käsitellyksi - ehkä siksikin, että Pietola uhraa runsaasti tilaa Hanneksen ja ylioppilas tyttö Anjan toivottoman rakkauden kuvaukselle erityisempään uskottavuuteen yltämättä. Kiinnostuneena tämän romaanin kuitenkin luin: historiallisesti ja poliittisesti tärkeä aihe on harvoin käsitelty kirjallisuudessamme ja riittää jo sekin pitämään teoksen koossa.