Kiusaaja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1987

Teosarvio

Toisin kuin takakannen kirjoittaja ajattelee, minusta Jukka Larssonin - henkilöllisyydestään salaperäiseksi osoittautuneen tekijän - Kiusaaja ei niinkään ole kuvaus vankilayhteisöstä kuin yhden ihmisen, Jukka Lausteen, tavasta tehdä selväksi tilinsä yhteiskunnan, kaikkien yhteisöjen ja kaiken yhteisyyden kanssa, asettua ulkopuoliseksi, koskemattomaksi - tai, kuten Larsson itse kirjoittaa, haavoittumattomaksi. "haavoittumattomuus merkitsi hänelle: olla tuntematta tuskaa, kipua ja pelkoa". Hän pakenee kaikesta muustakin kuin vankilasta - tunteista, ihmissuhteista, elämästä - ja lopulta hänen yksinäisyytensä on täydellinen. Larsson rakentaa romaaninsa lyhyistä, näkökulmaa alati vaihtavista kohtauksista, ja myös hänen kielensä visuaalisuus tuo mieleen elokuvan. Paikoin vierastan hänen ekspressionismin kliseetkin kelpuuttavaa ilmaisuaan, mutta enimmiltä ominaisuuksiltaan Kiusaaja on kyllä vaikuttava teos.