Suurenmoista, Jeeves!

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1973

Teosarvio

Varsinaisille Wodehousen lukijoille riittänee houkuttimeksi hänen 90-vuotispäiväkseen 1971 julkaisemansa teoksen sensaatio: vuodesta 1919 esiintynyt Jeeves saa nyt ensimmäisen kerran julki etunimensä. Muille kerrottakoon että mestarin taito rakentaa tilannekomiikkaa ja osapuilleen joka toisella rivillä singahtelevia kuvia on ennallaan, samaten ongelmanasettelu (josta kirjan sivulta 175 löytyvä neljän keskeisen pulman luettelo antaa melko tyhjentävän ja Wodehousen koko tuotantoon soveltuvan tiivistelmän). Perusaiheiden yhä vaikuttavien muunnelmien lisäksi nyt on kysymys vaalitaistelusta, mikä ei kuitenkaan merkitse sitä että teos tarvitsisi asiasanan Englanti: politiikka. Mieluummin annan näytteen: "Tämä ei tunnu hyvältä, sanoin puhutellen Jeevesiä, joka äskeisten tapahtumien ajan oli seissyt taka-alalla esittäen luonnollisessa koossa jotakin, mikä ei ole läsnä."