Tappajan tarina

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1974

Teosarvio

Ranskalaisen poliisin muistelmat on Suomessa kuvaavaa kyllä ristitty "Tappajan tarinaksi" - temppu on sitäkin virheellisempi, koska kirja rakenteensa pirstaleisuuden vuoksi ei tuosta jahdin kohteena olevasta tappajasta kovinkaan syvälti kerro. Pinnallisenpuoleinen on myös Bornichen omakuva - vivahteet jäävät suunnilleen siihen, että Borniche toteaa olevansa kylläkin metsästäjä vaan ei tappaja - koska pääpaino on poliisin työtapojen kuvaamisessa. Yllättävintä tietoa Borniche välittää kertoessaan erinimisten poliisijärjestelmien keskinäisestä kilpailusta, johon Ranskassa tuntuu tuhraantuvan melkoisesti aikaa. Lukuarvoltaan nämä muistelmat ovat keskinkertaiset.