Marsut

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1978

Teosarvio

Jopa ylelliseksi voisi luonnehtia sellaista käännöskirjallisuuden tilannetta, jossa Ludvik Vaculíkin "Marsujen" kaltainen varsin hankala teos saapuu luettavaksemme. Kysymyksessä on taitavan kirjailijan suggestiivisesti hahmottelema allegoria, jonka kaksi tasoa, marsujen hoitoon ja niiden kammottavaan tutkimiseen sekä päähenkilön pankkivirkailijan ammattiin liittyvät, tähdännevät kumpikin vallankäytön analyysiin. Identiteettipulmat ja sanavääristelmät lisäävät hämminkiä: minulle tämän kapean ja terävän kirjan perimmäiset päämäärät jäävät erinomaisen epäselviksi, vaikka en voikaan kieltää toteutuksen tiettyä Kafkalta ja Poelta sävyjä saanutta hohtoa.