Sammuttajat

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1984

Teosarvio

Antti Tuurin uusi teos alkaa verryttelevällä neljän keskenään erityyppisen novellin sikermällä mutta kiinteytyy sen jälkeen kahdeksi laajaksi kertomukseksi, itse asiassa pieneksi romaaniksi. Niminovelli Sammuttajat leikkaa neljä katkelmaa lapsuudenystävysten eri vuosikymmeniltä lujaksi kokonaisuudeksi, josta avautuu Tuurin tähänastisen pääteoksen, Pohjanmaa-romaanin, mieleen tuova karheanhellä, surumielinen näkemys ihmisen elämänkulusta. Viimeinen novelli Maakunnan miehiä onkin sitten jo Pohjanmaaromaanin rinnakkaisteos, aikatasoja taidokkaasti liikutteleva ja kokemuksia limittävä kertomus raukenemisesta. Itse asiassa langat johtavat näistä kahdesta pitkästä novellista takaisin alkusikermän lyhyisiin tarinoihin: kokoelman rakenne on tavallista harkitumpi.