Pirunnyrkki

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1953

Teosarvio

Itseään tutkiva, vastakohtia ja ristiriitoja täynnä oleva nykyajan ihminen on Mannerkorven näytelmien aiheena. "Pirunnyrkissä" ryhmä ihmisiä yrittää turhaan sopeutua toistensa seuraan ja ymmärtää toisiaan; "Kirjeessä" päähenkilö Deemas kamppailee itsenäistyneiden sielunelementtiensä kanssa tasapainoa ja eheyttä tavoitellen. Kumpikin näytelmä on tiivistä ja ajatuspitoista tekstiä, raskasliikkeistä pohdintaa, joka vaatii lukijalta henkistä vireyttä ja aktiivisuutta. Näytelmät ovat siten lähinnä lukudraamoja, niiden esittäminen lienee vaikeaa, eivätkä ne ole mitään suuren yleisön kirjoja. Ponnistelu niiden parissa maksaa silti vaivan, sillä Mannerkorpi on niitä kirjailijoita, jotka eivät tartu kynään turhan vuoksi.