Hymyilevä Apollo ja Päivän poika

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

7/1959

Teosarvio

Tässä niteessä on uudelleen painettuna kaksi Eino Leinon suurehkoa runoelmaa, joista varsinkin Hymyilevä Apollo on vähemmän tunnettu. Se on nuoren Eino Leinon ensimmäisiä elämänkatsomuksen kokonaisuuteen pyrkiviä runoja; hyvyyttä ja ahkeruutta hän siinä tähdentää, julistaa ihmisyysuskoaan, mutta myös korkeiden unien ja unelmien onnea, joka on varsinkin runoilijan kohtaloa. Sama aatesisällys erityisesti isänmaahan liitettynä näkyy myös runoelmassa Päivän poika. - Niteessä on lisäksi Aarre M. Peltosen lyhyt, näiden runojen syntyä ja ajatuksia valaiseva essee.