Hiukan iloisempi ilme

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1955

Teosarvio

Serpin pakinat tarjoavat iloista, huvittavaa luettavaa, joka sivuaa kotoisen elämämme jokapäiväisiä asioita joskus herättäen ja ravistaenkin.