Pertsa ja Kilu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1952

Teosarvio

Riikkilä jatkaa "Viimeiset kaanit" kirjasta tuttujen Pertsan ja Kilun vaiheiden kuvaamista. Esiteltävä teos on ehyt ja kiintoisa eroten kiitettävällä tavalla tavanmukaisista seikkailukirjoista. Mainio ensituttavuus satukirjojen maailmasta siirtyville pojille.